1. Chính sách bảo mật thông tin:
STTYêu cầuNội dung
1Mục đích thu thập thông tin cá nhânChúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;

 Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

 Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2Phạm vi sử dụng thông tinChúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.

Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên website: drpapie.com.vn bao gồm:

họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin liên quan nếu cần tư vấn các vấn đề liên quan.

 Bạn tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng công nghệ theo dấu khách để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên website.

 Từ những nguồn hợp pháp khác.

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

3Thời gian lưu trữ thông tinThông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.
4Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đóChúng tôi sẽ tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

 Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân

nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần

thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

 Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập,

hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua

sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì

trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

 

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ

không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn

và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy

cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn

ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách

hàng.

6Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào để đúng với địa chỉ nhận hàng.

Lưu ý:

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: 0911.225.336

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: tuvan@starmed.com.vn